Stopaj, Tevkifat, Muhtasar Ne Demektir?

STOPAJ ve TEVKİFAT kelimelerinin ikisinin de Türkçe karşılığı “KESİNTİ” anlamındadır.

Kabaca anlatmak gerekirse ;  “başkası adına ödediğiniz vergi”  diyebiliriz.

İş dünyasına yeni atılan girişimcilerimiz için kafa karıştıran konuların başında   stopaj, tevkifat, muhtasar beyanname nedir?  Konusu ve hemen devamında ise “Bu vergiyi niye ben ödüyorum?”  sorusu yer alır.

İşveren olarak yaptığınız ödemelerin bazıları için “Vergi Kesintisi” yapmanız gerekmektedir.

Yani siz, ödeme yaptığınız kişinin sizden elde ettiği gelirinin vergisini, onun adına Maliye’ye ödemiş oluyorsunuz.

 

Peki hangi ödemeler için vergi kesintisi yapmanız gerekmektedir?

Genelde karşınıza çıkacak ödemeleri özetlersek;

  • Gerçek kişilerden kiraladığınız işyeri kira ödemesi,
  • İşçilerinize ödediğiniz maaşlar,
  • Esnaf muaflığından yararlanan kişilerden alınan mal ve hizmetler için yapılan ödemeler,
  • Serbest meslek mensuplarına makbuz karşılığı ödenen ücretler

gibi ödemeleri yaptığınız zaman bu ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunun’da belirtilen oranlarda vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Konuyu kısaca bir örnek üzerinden anlatmaya çalışalım.

İşyeri olarak kullanmak üzere aylık 1.000,00 TL kira ödemesi yapacağınız bir gayrimenkul kiraladınız.

Mal sahibine ödeyeceğiniz  1.000,00 TL tutar  “NET KİRA” bedelidir.

Mal sahibine her ay 1.000,00 TL ödeme yaptığınız takdirde bu kira bedelinin BRÜT tutarı üzerinden %20 Gelir Vergisi Stopajı (kesintisi)  hesaplanır.

İşyeri kirası için ne kadar stopaj yapılacağını hesaplamak için önce Brüt Kira hesaplaması yapılması gerekmektedir.

Bu hesaplamanın formülü şu şekildedir.

Net Kira /  0,80 = Brüt Kira

1.000,00 tl / 0,80 = 1.250,00 TL

1.250,00 TL Brüt kiranın % 20 si =  250,00 TL

1.000,00 TL kira ödemesinin 250,00 TL vergi kesintisi olur.

 

Peki bu 250,00 TL yi neden ben ödüyorum?

Hem mal sahibine kira ödeyip hem de neden mal sahibinin vergisini  ödemek zorunda kalıyorum?

 Çünkü, Gelir Vergisi Kanunu 94.üncü madde hükmü gereğince bu vergiyi ödemekle siz sorumlusunuz.

 Bu 250,00 TL vergi kesintisi, mal sahibinizin elde ettiği 1.250,00 TL brüt kira gelirinin vergisidir.

Aslında sizin iş yerinizin kirası 1.000,00 TL değil 1.250,00 TL dir.

Siz, kiraladığınız iş yerine ait 1.250,00 TL brüt kira bedeli üzerinden 1.000,00 TL yi mal sahibinize ödüyor, 250,00 TL yi de muhtasar beyannameyle birlikte Mal sahibiniz adına Vergi Dairenize ödüyorsunuz.

Aynı şekilde işçinize ödediğiniz ücretler üzerinden de vergi kesintisi yapmaktasınız.

 

Şimdi gelelim Muhtasar Beyannameye;

Biraz önce kısaca değindiğimiz ödemeler üzerinden yapılan vergi kesintilerinin Maliyeye beyan edilmesi için düzenlenen beyannameye “MUHTASAR BEYANNAME” denmektedir.

Zaman zaman “Muhtasar Ödemesi” gibi ifadeler kullanılıyor olsa da, “Muhtasar”  bir vergi türü değil, ödeme yaptığınız kişi veya kurumların Gelir ve Kurumlar Vergisine mahsuben yapılan kesintilerin beyanını sağlayan bir vergi beyannamesidir.

Bu beyanname ile Muhasebeciniz veya Mali Müşaviriniz ilgileneceği için fazla detaya girmeden sizi ilgilendiren kısma, yani Vergi Ödeme kısmına geçelim.

 

10 ve daha az personeli olan firmalar ;  Üç ayda bir ödeme yaparlar.

Ocak – Şubat – Mart 2018 dönemine yönelik Muhtasar Beyannamede ödenecek olan vergi kesintilerini Nisan ayının 26 sına kadar banka üzerinden ödemeniz gerekmektedir.

 

11 ve üzeri personeli olan firmalar;  Her ay ödeme yapmak zorundalar.

Haziran 2018 dönemine ait vergi kesintileri Temmuz 2018 döneminde beyan edilir ve ödemesi de 26 Temmuz 2018 gününe kadar yapılır.

…………….

Vergi tekniği açısından stopaj çok fazla detay barındıran bir konu olup, olayın kabaca anlaşılabilmesi için muhtasar beyannameye konu kesintiler içerisinden sadece bir tanesini örnekleyip özetin özeti olarak anlatmaya çalıştık. Konuyla ilgili sorularınız için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

malidenge a.ş / abk / 06.2018

2018-09-28T09:06:41+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?