malidenge

About malidenge denetim a.ş

This author has not yet filled in any details.
So far malidenge denetim a.ş has created 289 blog entries.
18 03, 2021

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan kişilerden hizmet alınması halinde stopaj yapılmayacağı hakkında özelge

2021-03-18T19:29:18+00:00

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan kişilerden hizmet alınması halinde yapacağınız ödeme için gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte olup, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıslardan yapılan hizmet alımları için tevkifat yapılacağına dair hüküm bulunmadığından, gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefi olmayan kişilerden hizmet alınması halinde stopaj yapılmayacağı hakkında özelge 2021-03-18T19:29:18+00:00
18 03, 2021

Vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlen gider pusulasında yer alacak bedel için herhangi bir üst sınırın olmadığı

2021-03-18T19:15:13+00:00

Vergi mükellefi olmayan kişilerden yapmış olduğunuz mal ve hizmet alımlarında düzenleyecek olduğunuz gider pusulalarında yer alacak bedele ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

Vergi mükellefi olmayan kişilerden yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlen gider pusulasında yer alacak bedel için herhangi bir üst sınırın olmadığı 2021-03-18T19:15:13+00:00
31 01, 2021

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular

2021-01-31T17:50:44+00:00

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular / 30.01.2021 1. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır? e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur. 2. e-Defter Saklama [...]

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular 2021-01-31T17:50:44+00:00
27 12, 2020

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru 

2020-12-27T19:11:45+00:00

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru  18/12/2020 Başkanlığımıza intikal eden başvurulardan, 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerimiz ile ilgili olarak, bazı tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek adına, aşağıdaki açıklamaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere, Başkanlığımızca yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “3.2. [...]

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru  2020-12-27T19:11:45+00:00
30 06, 2020

Kısa Çalışma Ödeneği Bir Ay Uzatılmıştır

2020-06-30T05:40:29+00:00

Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, bu Kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği Bir Ay Uzatılmıştır 2020-06-30T05:40:29+00:00
28 06, 2020

İsviçre mukimi firmadan alınan hizmetin K.V. ve KDV Kanunu karşısındaki durumu

2020-06-28T19:25:02+00:00

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümlerine göre Türkiye'nin vergi alma yetkisinin oluşup oluşmadığının tespiti yapılırken, İsviçre mukimi firma tarafından personeli vasıtasıyla hizmet ifası için Türkiye'de bulunulan sürenin hesabında, söz konusu Tebliğin yürürlüğe girdiği 26.09.2017 tarihine kadar personel sayısı ile birlikte her bir personelin Türkiye'de bulunduğu gün sayısının, söz konusu tarihten itibaren ise personel sayısı dikkate alınmaksızın icra edilen faaliyet için Türkiye'de geçirilen gün sayısının dikkate alınması gerekmektedir.

İsviçre mukimi firmadan alınan hizmetin K.V. ve KDV Kanunu karşısındaki durumu 2020-06-28T19:25:02+00:00
28 06, 2020

 Taşınmaz satışında istisna uygulaması

2020-06-28T19:16:50+00:00

- Aktifinizde yer alan alışveriş merkezinin satışından doğan kazancınızın, bu taşınmazın kiraya vermek suretiyle değerlendirdiğiniz alanları ile bu alanlara isabet eden ortak alanlar toplamına ilişkin kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnaya konu edilmesi mümkün değildir. - Söz konusu taşınmazın kiraya verilmek suretiyle değerlendirdiğiniz alanları ile bu alanlara isabet eden ortak alanların satışı ise genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabidir.

 Taşınmaz satışında istisna uygulaması 2020-06-28T19:16:50+00:00
28 06, 2020

Yurt dışındaki sigorta şirketine verilen danışmanlık hizmetinde KDV istisnası.

2020-06-28T19:09:41+00:00

yurt dışındaki sigorta şirketinin müşterilerinin Türkiye'ye geldiklerinde hastalanmaları durumunda  tedavinin seyrinin belirlenmesi, yapılan tedavi masraflarının uygun olup olmadığının tespiti, masraflarda indirim talep edilmesi ve benzeri şekillerde verilen hizmetler, hizmet yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığından ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek olup, 3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-a) maddesi kapsamında KDV den istisna olacaktır.

Yurt dışındaki sigorta şirketine verilen danışmanlık hizmetinde KDV istisnası. 2020-06-28T19:09:41+00:00
23 05, 2020

Yolcu Taşıma Amaçlı Kullanmak Maksadıyla Satın Alınacak Teknelerin ve Yatların Tesliminin KDV den İstisna Olup Olmayacağı

2020-05-23T08:47:23+00:00

Aracın, bedel karşılığı; yük ve yolcu taşımak, reklam hizmeti vermek, ilaçlama yapmak vb. faaliyetlerde bulunmak veya bu amaçlar için kiralanmak suretiyle kullanılması ve bu faaliyetlerin de işletmenin asli iştigal konuları arasında yer alması halinde istisna uygulanabileceği, bu faaliyetlerle mutat ve sürekli olarak uğraşılmasının şart olduğu, iştigal konuları arasında gösterilseler bile bu faaliyetlerin hiç icra edilmemesi ya da  arızi olarak icra edilmesi halinde, araçların tesliminde katma değer vergisi uygulanacağı,

Yolcu Taşıma Amaçlı Kullanmak Maksadıyla Satın Alınacak Teknelerin ve Yatların Tesliminin KDV den İstisna Olup Olmayacağı 2020-05-23T08:47:23+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?