İş ve Sosyal Güvenlik

2 04, 2020

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

2020-04-02T19:55:30+00:00

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.07.01-E.5157380 02/04/2020 Konu : Koronavirüs(COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi   GENEL YAZI Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinde; “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj [...]

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı 2020-04-02T19:55:30+00:00
2 04, 2020

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

2020-04-02T19:20:12+00:00

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 02.04.2020 İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak tanımlanmıştır. Söz konusu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı [...]

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 2020-04-02T19:20:12+00:00
25 03, 2020

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2020-03-25T18:40:21+00:00

Bu uygulamadan kaç ay yararlanabilirim? Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma yapılan süre kadardır. İşin 1/3 oranında azalması ne demek? Haftada 2 gün çalışma bu kapsama girer mi Haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması demek 6 iş günü çalışmanın yapıldığı bir iş yerinde 4 gün çalışma yapılması anlamına gelir. [...]

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2020-03-25T18:40:21+00:00
22 03, 2020

2020 Nisan Mayıs ve Haziran Ayında Ödenecek Sgk Primleri Bazı Sektörlerde Ertelendi.

2020-03-22T08:14:29+00:00

2020 / NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYINDA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ 6’ŞAR AY ERTELENDİ   ÖZET : Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart 2020 tarihinde Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı açıkladığı ekonomik tedbirler kapsamında, en son 30/4/2020 tarihinde ödenecek 2020/Mart ayı sigorta primleri, 1/6/2020 tarihinde ödenecek(31/5/2020 tatile denk geldiğinden) Nisan ayı sigorta primleri ve 30/6/2020 tarihinde [...]

2020 Nisan Mayıs ve Haziran Ayında Ödenecek Sgk Primleri Bazı Sektörlerde Ertelendi. 2020-03-22T08:14:29+00:00
27 03, 2019

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret ve prim desteği hakkında

2019-03-27T10:58:52+00:00

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin on  dördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için; Sigortalı yönünden; a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret ve prim desteği hakkında 2019-03-27T10:58:52+00:00
3 01, 2019

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı?

2019-01-03T11:33:14+00:00

. Hukuk Dairesi 2018/7535 E. , 2018/17709 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 5. İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı [...]

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı? 2019-01-03T11:33:14+00:00
5 07, 2018

Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?

2018-10-10T06:45:20+00:00

İşçiniz size haber vermeden dört gündür işe gelmemiş ve işe döndüğünde de İş Kanununda belirtilen mazeretlerden birisini size sunamamış ise, dört gündür işe gelmeyen işçinizin, işe gelmediği günlerine ait ücretini ödemek zorunda değilsiniz.

Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi? 2018-10-10T06:45:20+00:00
28 06, 2018

Ücret Artışı Talebinin Reddi İşçiye Haklı Nedenle Fesih İmkanı Tanımaz

2018-10-10T06:38:07+00:00

Dosya içeriğine göre; davalı tarafından verilen görevlendirme ile ilgili olarak davacının, iş sözleşmesini ücret ko­nusunda davalı işverenlik ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu eylemli olarak feshettiği anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre davacının sırf ücret artış isteğinin reddi davacı feshi açısından haklı neden oluşturmamaktadır.

Ücret Artışı Talebinin Reddi İşçiye Haklı Nedenle Fesih İmkanı Tanımaz 2018-10-10T06:38:07+00:00
13 06, 2018

İşçi İstihdamında Yeni Teşvikler

2018-10-10T06:23:26+00:00

Geçici 19. Madde ile getirilen Teşvikler ; İmalat ve bilişim sektörüne yönelik sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, Diğer sektörlerde ise prime esas kazancın alt sınırı üzerinden, hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacak.

İşçi İstihdamında Yeni Teşvikler 2018-10-10T06:23:26+00:00
26 05, 2018

5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması

2018-05-26T20:10:29+00:00

7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci maddede yapılan düzenleme ile sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılmayan ayların/dönemlerin ya da kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka bir teşvik türü ile geriye [...]

5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması 2018-05-26T20:10:29+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?