İş ve Sosyal Güvenlik

27 03, 2019

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret ve prim desteği hakkında

2019-03-27T10:58:52+00:00

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin on  dördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için; Sigortalı yönünden; a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret ve prim desteği hakkında 2019-03-27T10:58:52+00:00
3 01, 2019

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı?

2019-01-03T11:33:14+00:00

. Hukuk Dairesi 2018/7535 E. , 2018/17709 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİ İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 5. İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı [...]

İşverenin ekonomik nedenleri ileri sürerek iş akdini feshetmesi haklı neden sayılır mı? 2019-01-03T11:33:14+00:00
5 07, 2018

Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?

2018-10-10T06:45:20+00:00

İşçiniz size haber vermeden dört gündür işe gelmemiş ve işe döndüğünde de İş Kanununda belirtilen mazeretlerden birisini size sunamamış ise, dört gündür işe gelmeyen işçinizin, işe gelmediği günlerine ait ücretini ödemek zorunda değilsiniz.

Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi? 2018-10-10T06:45:20+00:00
28 06, 2018

Ücret Artışı Talebinin Reddi İşçiye Haklı Nedenle Fesih İmkanı Tanımaz

2018-10-10T06:38:07+00:00

Dosya içeriğine göre; davalı tarafından verilen görevlendirme ile ilgili olarak davacının, iş sözleşmesini ücret ko­nusunda davalı işverenlik ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu eylemli olarak feshettiği anlaşılmaktadır. Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre davacının sırf ücret artış isteğinin reddi davacı feshi açısından haklı neden oluşturmamaktadır.

Ücret Artışı Talebinin Reddi İşçiye Haklı Nedenle Fesih İmkanı Tanımaz 2018-10-10T06:38:07+00:00
13 06, 2018

İşçi İstihdamında Yeni Teşvikler

2018-10-10T06:23:26+00:00

Geçici 19. Madde ile getirilen Teşvikler ; İmalat ve bilişim sektörüne yönelik sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, Diğer sektörlerde ise prime esas kazancın alt sınırı üzerinden, hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacak.

İşçi İstihdamında Yeni Teşvikler 2018-10-10T06:23:26+00:00
26 05, 2018

5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması

2018-05-26T20:10:29+00:00

7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17 nci maddede yapılan düzenleme ile sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılmayan ayların/dönemlerin ya da kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka bir teşvik türü ile geriye [...]

5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Teşviklerden Geriye Yönelik Yararlanılması 2018-05-26T20:10:29+00:00
25 05, 2018

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

2018-05-25T19:40:15+00:00

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI   SORU: 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir? CEVAP: 28/7/2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 27. Maddesinin 7. fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun  yürürlükten [...]

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları 2018-05-25T19:40:15+00:00
25 05, 2018

İlk Defa İşçi Çalıştıracak İşverenlerin Bilmesi Gereken Konular

2018-07-14T09:09:14+00:00

İş yerinizde daha önce işçi çalıştırmıyordunuz ama artık işleriniz arttı ve işçi çalıştırmaya karar verdiniz. İlk defa işçi çalıştıracak işverenlerin İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca yapmaları gereken işlemler ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için uymaları gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülükleri;  İşçi işe başlamadan önce, işçi çalışmaya devam ettiği sürece ve işçinin iş akdinin sonlanması [...]

İlk Defa İşçi Çalıştıracak İşverenlerin Bilmesi Gereken Konular 2018-07-14T09:09:14+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?