Mali Gündem

2 04, 2020

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

2020-04-02T19:55:30+00:00

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.07.01-E.5157380 02/04/2020 Konu : Koronavirüs(COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi   GENEL YAZI Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinde; “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj [...]

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı 2020-04-02T19:55:30+00:00
2 04, 2020

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

2020-04-02T19:20:12+00:00

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 02.04.2020 İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak tanımlanmıştır. Söz konusu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı [...]

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 2020-04-02T19:20:12+00:00
30 03, 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde İşverence Ödenecek Yedi Günlük Ücretten Kasıt Nedir

2020-03-30T08:00:48+00:00

Resmî Gazete Tarihi: 30.04.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27920 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK   Kısa çalışma (Ek:RG-9/11/2018-30590) ile kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi MADDE 7 6) Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden [...]

Kısa Çalışma Ödeneğinde İşverence Ödenecek Yedi Günlük Ücretten Kasıt Nedir 2020-03-30T08:00:48+00:00
25 03, 2020

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2020-03-25T18:40:21+00:00

Bu uygulamadan kaç ay yararlanabilirim? Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma yapılan süre kadardır. İşin 1/3 oranında azalması ne demek? Haftada 2 gün çalışma bu kapsama girer mi Haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması demek 6 iş günü çalışmanın yapıldığı bir iş yerinde 4 gün çalışma yapılması anlamına gelir. [...]

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2020-03-25T18:40:21+00:00
22 03, 2020

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri 31.07.2020 tarihine ertelendi.

2020-03-22T08:32:37+00:00

22 Mart 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31076 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) MADDE 1 – 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki [...]

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri 31.07.2020 tarihine ertelendi. 2020-03-22T08:32:37+00:00
22 03, 2020

2020 Nisan Mayıs ve Haziran Ayında Ödenecek Sgk Primleri Bazı Sektörlerde Ertelendi.

2020-03-22T08:14:29+00:00

2020 / NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN AYINDA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ 6’ŞAR AY ERTELENDİ   ÖZET : Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart 2020 tarihinde Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı açıkladığı ekonomik tedbirler kapsamında, en son 30/4/2020 tarihinde ödenecek 2020/Mart ayı sigorta primleri, 1/6/2020 tarihinde ödenecek(31/5/2020 tatile denk geldiğinden) Nisan ayı sigorta primleri ve 30/6/2020 tarihinde [...]

2020 Nisan Mayıs ve Haziran Ayında Ödenecek Sgk Primleri Bazı Sektörlerde Ertelendi. 2020-03-22T08:14:29+00:00
26 02, 2020

Kira beyannamesinde özel sağlık sigortası primlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

2020-02-26T17:48:13+00:00

Özelge talep formu ekinde yer alan özel sağlık sigortası poliçelerinin sigorta ettiren bilgisi satırlarında kardeşinizin görülmesi ve ödemelerin de kardeşiniz tarafından yapılması nedeniyle, söz konusu ödemelerin gayrimenkul sermaye iradı yönünden vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Kira beyannamesinde özel sağlık sigortası primlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı. 2020-02-26T17:48:13+00:00
13 12, 2019

5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

2019-12-13T14:20:38+00:00

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA DAHİL OLMAYAN MÜKELLEFLERCE 1/1/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK VE TUTARI 5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 13.12.2019 Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı [...]

5.000 TL ve 30.000 TL’yi AŞAN FATURALARIN E-ARŞİV FATURA OLARAK GİB PORTALINDAN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU 2019-12-13T14:20:38+00:00
23 10, 2019

Vergi Usul Kanunu 509 Nolu Tebliğ ile getirilen yükümlülükler

2019-10-23T06:23:31+00:00

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik  ortamda düzenlenmesine  yönelik yükümlülükleri içeren  509  sıra  Nolu  Vergi  Usul  Kanunu  Tebliği 19 Ekim  2019  tarih  ve  30923  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlandı. Söz konusu Tebliğ ile;   2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01/01/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri [...]

Vergi Usul Kanunu 509 Nolu Tebliğ ile getirilen yükümlülükler 2019-10-23T06:23:31+00:00
12 10, 2019

 İkinci işverenden alınan ücret nedeniyle vergilendirme

2019-10-12T07:30:51+00:00

Söz konusu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi nedeniyle ilave bir gelir vergisi hesaplanması halinde bu vergi, mükellef olan ücretliden aranacaktır. Ödenen gelir vergisinin şirketinizden talep edilmesi hususu, verginin ücretliden aranılmasına engel teşkil etmemektedir.

 İkinci işverenden alınan ücret nedeniyle vergilendirme 2019-10-12T07:30:51+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?