Mali Gündem

2 06, 2021

31.05.2021 de Sona Eren İndirimli Stopaj Uygulaması 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

2021-06-02T11:08:14+00:00

4063 sayılı Cumhurbaşkanı kararı; Resmi Gazete Tarih : 02.06.2021    Sayı : 31499 Karar ile; Kira Stopaj Kesintisine %10 olarak uygulanan tevkifat indirimi 31/07/2021 Tarihine kadar uzatılmıştır. Kira Stopaj Kesinti Oranı %10 Olarak Uygulanacak Kiralama İşlemleri; -Gelir Vergisi Kanunu 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, -Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere [...]

31.05.2021 de Sona Eren İndirimli Stopaj Uygulaması 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı 2021-06-02T11:08:14+00:00
2 06, 2021

31.05.2021 de Sona Eren İndirimli Katma Değer Vergisi Oranları Uygulaması 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

2021-06-02T11:04:01+00:00

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak İndirimli Katma Değer Vergisi Oranlarının Uygulanma Sürelerinin 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlandı;  4062 sayılı Cumhurbaşkanı kararı; Resmi Gazete Tarih : 02.06.2021    Sayı : 31499 Karar ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin karara, geçici 6 [...]

31.05.2021 de Sona Eren İndirimli Katma Değer Vergisi Oranları Uygulaması 31.07.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı. 2021-06-02T11:04:01+00:00
31 01, 2021

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular

2021-01-31T17:50:44+00:00

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular / 30.01.2021 1. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin zorunluluk hangi mükellefleri ve hangi dönemleri kapsamaktadır? e-Defter uygulamasına dahil olan tüm mükellefleri kapsamakta olup; 2020/Ocak ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter dosyaları ile berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemine yüklenmesi zorunludur. 2. e-Defter Saklama [...]

e-Defter Saklama Uygulaması Sık Sorulan Sorular 2021-01-31T17:50:44+00:00
27 12, 2020

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru 

2020-12-27T19:11:45+00:00

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru  18/12/2020 Başkanlığımıza intikal eden başvurulardan, 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerimiz ile ilgili olarak, bazı tereddütlerin hasıl olduğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek adına, aşağıdaki açıklamaların yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bilindiği üzere, Başkanlığımızca yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) “3.2. [...]

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekenler Mükellefler Hakkında Duyuru  2020-12-27T19:11:45+00:00
22 04, 2020

Nakdi Ücret Desteği Hakkında Sgk Duyurusu – 22.04.2020

2020-04-22T20:07:22+00:00

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını [...]

Nakdi Ücret Desteği Hakkında Sgk Duyurusu – 22.04.2020 2020-04-22T20:07:22+00:00
9 04, 2020

Üç ay süreyle işçilerin iş akdi feshedilemeyecek. Yeni Torba kanun taslağı

2020-04-09T11:03:44+00:00

Yeni Torba Kanun – Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı   MADDE 5 –  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici İstihdam Güvencesi GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi, COVİD-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten [...]

Üç ay süreyle işçilerin iş akdi feshedilemeyecek. Yeni Torba kanun taslağı 2020-04-09T11:03:44+00:00
2 04, 2020

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

2020-04-02T19:55:30+00:00

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.07.01-E.5157380 02/04/2020 Konu : Koronavirüs(COVİD-19) Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi   GENEL YAZI Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci maddesinde; “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj [...]

Prim Ödemelerinin Ertelenmesi Hakkında SGK Genel Yazısı 2020-04-02T19:55:30+00:00
2 04, 2020

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

2020-04-02T19:20:12+00:00

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 02.04.2020 İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak tanımlanmıştır. Söz konusu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı [...]

SGK Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 2020-04-02T19:20:12+00:00
30 03, 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde İşverence Ödenecek Yedi Günlük Ücretten Kasıt Nedir

2020-03-30T08:00:48+00:00

Resmî Gazete Tarihi: 30.04.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27920 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK   Kısa çalışma (Ek:RG-9/11/2018-30590) ile kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi MADDE 7 6) Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden [...]

Kısa Çalışma Ödeneğinde İşverence Ödenecek Yedi Günlük Ücretten Kasıt Nedir 2020-03-30T08:00:48+00:00
25 03, 2020

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2020-03-25T18:40:21+00:00

Bu uygulamadan kaç ay yararlanabilirim? Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma yapılan süre kadardır. İşin 1/3 oranında azalması ne demek? Haftada 2 gün çalışma bu kapsama girer mi Haftalık çalışma süresinin en az 1/3 oranında azalması demek 6 iş günü çalışmanın yapıldığı bir iş yerinde 4 gün çalışma yapılması anlamına gelir. [...]

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 2020-03-25T18:40:21+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?