Malidenge Makaleler

1 10, 2018

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir

2018-10-10T06:29:44+00:00

Vergi ve Muhasebe uygulamalarında kısaca KKEG olarak adlandırılan “ Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” kavramı;   Vergi mükelleflerinin bazı  giderlerinin vergi hesaplamasında düşülmesine izin verilmemesi yöntemi olarak tarif edilebilir.

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir 2018-10-10T06:29:44+00:00
5 07, 2018

Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?

2018-10-10T06:45:20+00:00

İşçiniz size haber vermeden dört gündür işe gelmemiş ve işe döndüğünde de İş Kanununda belirtilen mazeretlerden birisini size sunamamış ise, dört gündür işe gelmeyen işçinizin, işe gelmediği günlerine ait ücretini ödemek zorunda değilsiniz.

Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi? 2018-10-10T06:45:20+00:00
13 06, 2018

İşçi İstihdamında Yeni Teşvikler

2018-10-10T06:23:26+00:00

Geçici 19. Madde ile getirilen Teşvikler ; İmalat ve bilişim sektörüne yönelik sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, Diğer sektörlerde ise prime esas kazancın alt sınırı üzerinden, hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacak.

İşçi İstihdamında Yeni Teşvikler 2018-10-10T06:23:26+00:00
12 06, 2018

Tüm Yönleriyle Hasılat Paylaşımlı İnşaat İşleri

2018-10-10T07:02:59+00:00

I - GİRİŞ Bilindiği üzere uygulamada arsa üzerine inşaat, özel inşaatlar haricinde kat karşılığı (arsa payı karşılığı) veya hasılat paylaşımı şeklinde yapılan sözleşmelere göre yapılmakta olup, sözleşme gereği kat irtifakları tapuda arsa sahipleri adına kurulmaktadır. İnşaatın devamı müddetince sözleşme gereği müteahhit firmaya kalan bağımsız bölümlerin arsa payının satışını, müteahhit firma adına arsa sahibi yapmaktadır. Arsa [...]

Tüm Yönleriyle Hasılat Paylaşımlı İnşaat İşleri 2018-10-10T07:02:59+00:00
11 06, 2018

Stopaj, Tevkifat, Muhtasar Ne Demektir?

2018-09-28T09:06:41+00:00

İş dünyasına yeni atılan girişimcilerimiz için kafa karıştıran konuların başında   stopaj, tevkifat, muhtasar beyanname nedir?  Konusu ve hemen devamında ise “Bu vergiyi niye ben ödüyorum?”  sorusu yer alır.

Stopaj, Tevkifat, Muhtasar Ne Demektir? 2018-09-28T09:06:41+00:00
2 06, 2018

TİCARET SİCİL E-RANDEVU SİSTEMİNDE YENİ ŞİRKET KURULUŞU NASIL YAPILIYOR

2018-10-10T07:13:28+00:00

10.03.2018 tarih 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7099 Sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile şirket kuruluş işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Kısaca bahsetmek gerekirse; Limited Şirket kuruluşlarında, şirket sözleşmesinin kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şartı getirilmiştir. Anonim Şirketler kuruluş aşamasında böyle bir zorunluluk bulunmamakla beraber dilerler [...]

TİCARET SİCİL E-RANDEVU SİSTEMİNDE YENİ ŞİRKET KURULUŞU NASIL YAPILIYOR 2018-10-10T07:13:28+00:00
2 06, 2018

Anonim ve Limited Şirket ortaklarını bekleyen haciz tehlikesi

2018-10-10T07:31:46+00:00

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 11.05.2016 tarihli kararına kadar Anonim ve Limited Şirket ortaklarına, ortağı oldukları şirketlerin üçüncü kişilere olan borçları nedeniyle şahsi mal varlıklarına yönelik haciz ihbarnamesi gönderilemiyor ve şahsi mal varlıkları haczedilemiyordu. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 329 ve madde 573' e göre şirket ortaklarının sorumlulukları sadece şirkete karşı idi. Bu maddeler [...]

Anonim ve Limited Şirket ortaklarını bekleyen haciz tehlikesi 2018-10-10T07:31:46+00:00
1 06, 2018

İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri

2018-10-10T07:36:57+00:00

İşletmenize ait faturaların sadece birer kâğıt değil, sizi ciddi vergisel ve adli risklerle baş başa bırakabilecek resmi bir belge olduğunun farkında mısınız? Bu riskten ne kadar haberdar olduğunuzu anlamak için basit birkaç sorunun cevabını arayalım.

İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri 2018-10-10T07:36:57+00:00
1 06, 2018

Limited Şirket ve Anonim Şirketin benzer ve farklı yanları  

2019-07-14T10:32:14+00:00

LİMİTED ŞİRKET Mİ KURMAK AVANTAJLI  YOKSA ANONİM ŞİRKET Mİ?   Sermaye şirketi kurmak isteyen girişimcilerimizin cevap aradıkları konuların başında gelen   “ Limited Şirket mi yoksa Anonim Şirket mi kurmalı?”   sorusuna çözüm bulabilmeleri için öncelikle şirket türünden beklentilerini belirlemeleri ve bu beklentilerini Limited Şirketin mi yoksa Anonim Şirketin mi daha iyi karşılayacağını tespit etmeleri gerekmektedir. Türkiye’deki [...]

Limited Şirket ve Anonim Şirketin benzer ve farklı yanları   2019-07-14T10:32:14+00:00
26 05, 2018

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması

2018-10-10T07:06:41+00:00

Kat karşılığı  inşaat uygulaması son derece yaygındır. Kat karşılığı inşaat işleri nedeniyle pek çok vergisel işlem doğmaktadır ancak vergileme konusunda vergi idaresi ile yargı organları arasında görüş farklılığı mevcuttur. Bu ayrılık; müteahhide kat karşılığı verilen arsanın tesliminde değil, bu arsa karşılığında müteahhit tarafından yapılan konut tesliminin KDV’ye tâbi olup olmadığı noktasında düğümlenmektedir.  Bu farklılık uyuşmazlıklara neden olmakta ve birçok işlemin yargı organlarına intikal etmesi sonucunu doğurmaktadır.

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması 2018-10-10T07:06:41+00:00

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?