İşimiz; Sürdürülebilir Mali Çözümler Üretmektir

Hakkımızda 2018-07-06T11:15:32+00:00

Malidenge Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2. maddesi A bendinde yazılı

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak

üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ruhsatına haiz meslek mensupları tarafından 2016 yılında kurulmuş olup, meslek yasamızın belirlemiş olduğu ilkeler doğrultusunda aldığımız sorumluluğun gereğini yerine getirmek üzere çalışmalar yürüten, bünyesindeki yetkili meslek mensupları ile sorun çözmeyi, faydalı olmayı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve mesleği gereği gibi yerine getirebilmeyi amaçlayan bir kuruluştur.

Risk sevmeyen müşterilerimiz için

ÖNLEYİCİ MALİ ÇÖZÜMLER

Risk sevdiği için pişman olan girişimciler için

KURTARICI MALİ ÇÖZÜMLER

Sorumluluklarımızın farkındayız

Bilmenizi isteriz

News Scroll

  • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
  • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
  • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?