Mali Hakemlik

Mali Hakemlik 2018-05-31T07:35:26+00:00

Ticari alacak veya ticari borçlar konusunda yaşanan uyuşmazlıklarda taraflar  arasında uyuşmazlığa sebep olan konu ile sınırlı olmak üzere resmi defter, belge ve kayıtları incelemek suretiyle borçlu ve alacaklı taraflar arasında Mali Hakemlik yapmaktayız.

Ticari Alacak Borç uyuşmazlıkları genelde aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Alacaklı taraf açısından

 • Düzenlenen faturaların borçlu  tarafça kayıtlara alınmamış olması
 • Borçlu tarafça anlaşma dahilinde olmayan vade farkı faturası, fiyat-miktar iade farkı  gibi fatura düzenlenmesi ve alacaklı tarafın faturayı aynen iadesinin dikkate alınmaması.
 • Yapılmayan ödemelerin borçlu taraf kaydında ödenmiş gibi gösterilmesi.
 • Dövizli  tutarlar için Kur Değerlerinde uyuşmazlık
 • Cari hesaplarda  sehven yapılan muhasebe hataları

Borçlu taraf açısından

 • Yapılan ödemelerin alacaklı tarafça kayıtlara alınmamış olması
 • Düzenlenen vade farkı faturası, fiyat-miktar iade farkı vb faturaların alacaklı tarafça kayıtlara alınmamış olması
 • Alınmayan mal veya hizmet için alacaklı tarafça düzenlenen faturanın iadesini kabul etmeyerek kayıtlarında düzeltme yapmaması.
 • Dövizli  tutarlar için Kur Değerlerinde uyuşmazlık
 • Cari hesaplarda  sehven yapılan muhasebe hataları

News Scroll

 • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
 • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
 • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?