İşçi Çalıştıran Girişimcilerimiz için Kısa Hatırlatmalar

 • Daha önce hiç işçi çalıştırmamış iseniz, SGK Merkezinde İşyeri tescilinizin yapılabilmesi için mali müşavirinize en az üç gün öncesinden durumu bildirin.
 • İşçi çalıştırmaya başlamadan en geç bir gün öncesinde işçinizle ilgili bilgileri mali müşavirinize elektronik ortamda ulaştırın. Çünkü işçinin sigorta girişi işe başlamadan bir gün önce yapılmak zorundadır.
 • İşçilerinizle ilgili belge ve bilgileri içeren bir özlük dosyasını mutlaka hazırlayın.
 • İşçinizle mutlaka yazılı iş sözleşmesi imzalayın. İş Sözleşmesinin Deneme Süreli olmasına özen gösterin.
 • İşçinin ücretinin NET mi BRÜT mü olduğunu, ücretin Asgari Geçim İndirimi dahil ücret mi, yoksa hariç ücret mi olduğunu iş sözleşmesinde mutlaka belirtin.
 • İşçinin ücretine yıllık 270 saate kadar fazla mesai dahil ise iş sözleşmesinde bu hususun mutlaka belirtilmesi gerektiğine dikkat edin.
 • İşçi ücretlerini mutlaka takip eden ayın yirmisini geçirmemek şartıyla banka üzerinden ödeyin. İşçinizin ücret almadığını ileri sürerek haklı nedenle iş akdini feshetmesi ve sizden yeniden ücret talebinde bulunması durumunda banka ödemeleriniz ispat aracı olarak kullanılacaktır.
 • İşçinizin mazeretsiz olarak işe gelmediği günler için tutanak düzenleyin ve işçiniz işe döndüğünde gelmediği günler ile ilgili mutlaka yazılı savunmasını alın.
 • İşe mazeretsiz gelmeyen işçinizin ücretinin eksik ödenebilmesi için durumu muhasebe biriminize veya mali müşavirinize bildirin.
 • İşçileriniz için yıllık izin defteri tutun ve izin kullandığı dönemleri ispat etmek için mutlaka işçinize bunu imzalatın.
2018-10-09T13:45:47+00:00

News Scroll

 • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
 • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
 • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?