Kdv İade İşlemleri

Kdv İade İşlemleri 2020-06-23T09:40:07+00:00
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. Maddesine göre, mal ve hizmet ihracatı yapan işletmeler ile aynı kanunun 29.maddesinde belirtilen indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin, ihraç edilen malın bünyesine giren ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV ‘yi iade alma hakları bulunmaktadır.
Şirketimiz, Kdv iadenizi gecikmeksizin alabilmeniz için gerekli hizmeti sağlamaktadır.
 • Kdv ödeyerek aldığımız iş makinelerini “Yatırım Teşvik Belgesi” olan firmaya “0” Kdv ile sattık.  Alırken ödediğimiz Kdv yi  Vergi Dairesinden iade alabiliyor muyuz?
 • Türkiye’de bulunan Büyükelçiliklere  “0” Kdv ile mal satıyoruz.  Büyükelçiliklere yaptığımız satışlar için Kdv iadesi alabilecek miyiz?
 • Serbest Bölgelere mal satmaktayız.  Satarken Kdv tahsil etmiyoruz. Kdv iadesi alma hakkımız var mıdır?
 • Satışını yaptığımız bazı ürünlerimiz için Kdv tevkifatlı fatura kesiyoruz.  Kdv tevkifatı nedeniyle satıcıdan alamadığımız Kdv yi iade olarak Maliye’den alabiliyor muyuz?
 • Mal ve Hizmet ihracatı nedeniyle oluşan Kdv İade işlemleri

 • İndirimli orana tabi teslimler nedeniyle oluşan Kdv İade İşlemleri

 • İhraç kayıtlı yurt içi teslimlerden doğan Kdv iade işlemleri

 • Tevkifatlı teslimler nedeniyle doğan Kdv iade alacakları

Aşağıda Kdv Kanunu madde numaraları ile sıraladığımız işlemlerden firmanızın yaptığı işler var ise Kdv iadesi alabilme imkanınız da bulunmaktadır.
 • 11/1-a – Mal İhracatı
 • 11/1-a – Hizmet İhracatı
 • 11/1-a – Roaming Hizmetleri
 • 11/1-a – Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler[KDVGUT-(II/A-1.2)]
 • 11/1-a – Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler
 • 13/a – Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi ile İnşa, Tadil,Bakım ve Onarımları
 • 13/b – Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler
 • 13/c – Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler
 • 13/c – Maden Arama, Altın, Gümüş veya Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler [KDVGUT-(II/B-4)]
 • 13/d – Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi
 • 13/e – Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesi
 • 13/f – Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler
 • 13/ğ – 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
 • 13/h – Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri
 • 13/ı – Yem Teslimleri
 • 13/ı – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi
 • 13/i – Konut veya İş Yeri Teslimleri
 • 14/1 – Uluslararası Taşımacılık
 • 14/3 – İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Römorklara Yapılan Motorin Teslimleri
 • 15/a – Diplomatik Organ ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler
 • 15/b – Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler
 • 17/4-s – Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları
 • 19/2 – Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar(İade Hakkı Tanınan)
 • Geçici 16(6111 Sayılı Kanun) – İSMEP Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim ve Hizmetler
 • Geçici 29 – 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler.
 • Geçici 26 – Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı(NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına(OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları
 • Geçici 38 – FATİH Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları

News Scroll

 • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
 • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
 • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?