Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?

Bir işçimiz dört gündür işe gelmiyor. İşe gelmediği günlerin ücretini ödemek zorunda mıyız?  

Size haber vermeden işe gelmeyen işçinizin işe gelmediği günlere ait ücretini ödememeniz bazı şartlara bağlıdır.

İşçiniz size haber vermeden dört gündür işe gelmemiş ve işe döndüğünde de aşağıda belirtilen mazeretlerden birisini size sunamamış ise, dört gündür işe gelmeyen işçinizin, işe gelmediği günlerine ait ücretini ödemek zorunda değilsiniz.

 • Evlenme ( 3 gün )
 • Evlat edinme ( 3 gün )
 • Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü ( 3 gün )
 • Eşinin doğum yapması halinde ( 5 gün )
 • En az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde (10 gün )
 • Kaza veya hastalık hali.

Şayet işçiniz, yukarıda yazılı mazeretlerden birisi nedeniyle işe gelememiş ve bu mazeretini de ispat edebiliyor ise işe gelmediği günlerin ücretini ödemeniz gerekmektedir.

İşçiniz, yukarıda sayılan mazeretlerden hiç birisine sahip değilse ve işe gelmediği günlerin ücretini ödemek istemiyor iseniz haklı iken haksız duruma düşmemek adına yapmanız gereken bazı işlemler bulunmaktadır.

Bu işlemleri dört ana başlık altında toplayabiliriz.

1 – İşçinizin işe gelmediği her gün için en az bir tutanak düzenlemelisiniz.

Bu tutanakta işyerinin adı adresi, işçinize ait bilgiler, tutanağın düzenlenme nedeni, tarihi ve saati, işveren olarak sizin, varsa şirket yetkilisinin, diğer çalışanlarınızdan en az birkaç tanesinin imzasının bulunması gerekmektedir.

Şayet işinizi sağlama almak istiyorsanız sabah mesai başlangıcından sonraki bir iki saat içerisinde bir tutanak, mesai günü ortasına denk gelen saatte bir tutanak ve akşam mesai saati bitimine yakın bir tutanak düzenlemeniz ve imza altına almanız, ilerde işçiniz ücretini alamadığından bahisle dava yolunu seçerse haklılığınızı ispat imkanınızı artırmış olacaksınızdır.

 

2 – İşçiniz işe döndüğünde, işe gelmediği günlerle ilgili yazılı savunmasını almanız gerekmektedir.  

İşçiniz, devamsızlığının beşinci gününde işe geldi ve size herhangi bir mazeret sunamadı veya sunduğu mazeretleri ispatlayamadı.

İşçinizden işe gelmediği günlerle ilgili yazılı savunmasını almanız gerekmektedir.

Bu savunmada işçinizin, hangi günler işe gelmediğini, geçerli bir mazeretinin olup olmadığını açıkça belirtmesi avantajınıza olacaktır.

Bu savunmanın işçinizin el yazısı ile yazılması ya da en azından savunma tutanağına isim ve tarihin işçinizin el yazısı ile yazılmış olması ilerde bu belgenin ispat değerini artıracaktır.

 

3 – Ücret bordrosunun eksik güne göre hazırlanması gerekmektedir.

Devamsızlığı bulunan işçinize ait ücret bordrosunda, işe gelmediği günler düşülerek hesaplama yapılmış olması gerekmektedir.

Dört gün işe mazeretsiz devamsızlığı bulunan İşçiniz için hazırlanacak aylık ücret bordrosunda, hafta tatili de hesaba katılarak beş günlük eksik ücret tahakkuk ettirilecektir.

İşçiniz mazeretsiz olarak dört gün işe gelmedi ama siz beş günlük ücretini kesmiş oluyorsunuz.

İşçinin,  4857 Sayılı İş Kanunu 46.maddede yazılı Hafta Tatili Ücretine hak kazanabilmesi için hafta içerisindeki çalışma günlerinde çalışmış olması gerekmektedir.

Sizin işçiniz dört gündür çalışmadığı için hafta tatili ücretine hak kazanamamaktadır.

 

4 – Sgk Aylık Prim Hizmet Bildirgesinde eksik gün ve sebebi bildirilmelidir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay verilen Aylık Prim Hizmet Bildirgesinde,   devamsızlığı bulunan ve devamsızlığa ait ücretini ödemediğiniz işçiniz için  30 gün üzerinden  değil, ücrete hak ettiği günler üzerinden bildirgenizi düzenlemelisiniz.

Dört gündür mazeretsiz devamsızlığı bulunan ve hafta tatili dahil beş günlük ücrete hak etmemiş bulunan işçiniz için  Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen Aylık Prim Hizmet Bildirgesinde “15-Devamsızlık” kodu seçilerek bildirimde bulunulmalıdır.

… / …

İşçi – İşveren arasında esas olan uyum içinde sürdürülebilir bir çalışma ilişkisi yaratabilmektir. İşçinizin işe gelmemesinin mazereti İş Kanunu’nun belirlediği mazeretler olmayabilir. İşveren olarak bu gibi durumlarda yasanın size tanıdığı hakları kullanmadan önce işçinizin işinize kattığı değeri ve seçeceğiniz yöntemin işçi işveren ilişkisinin verimli bir şekilde sürdürülebilirliğine nasıl bir etki yapacağını göz önünde bulundurmak avantajınıza olacaktır.

Yukarıda anlatılan örnek konuda, işverenin işe gelmeyen işçinin işe gelmediği günlerine ait ücretini ödememe konusu anlatılmıştır. Aynı durumla karşılaşan işverenin ücret ödememekle beraber işçisini kıdem tazminatsız işten çıkarma imkânı da bulunduğunu, ancak iş akdi feshinde geçerli mazeret olmamasının yetmeyeceği, devamsızlığın işçi açısından haklı bir nedene dayanmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

malidenge denetim smmm a.ş / abk / 05.07.2018

2018-10-10T06:45:20+00:00

News Scroll

 • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
 • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
 • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?