Muhasebe Denetim Danışmanlık

Hizmetlerimiz 2018-10-18T13:23:43+00:00

Muhasebe Hizmetleri

0.216.310 43 00

malidenge@outlook.com

Ticari işletmenizin belki de en önem verilmesi gereken birimi olan muhasebe için  işletmenizin bütçesinden yeterli kaynak ayırdığınızı düşünüyor musunuz?

Şirketinizin geleceği, satışlarınız kadar kârlılığınızla da ilgilidir. Tahsil edemediğiniz alacaklarınızla,  ödeyeceğiniz vergilerinizle de ilgilidir.

Bütün bu veriler muhasebe biriminiz tarafından hazırlanmaktadır.

Muhasebeye vereceğiniz önem size artı değer olacak dönecektir.


Ticari hayatınızın kârlılığı ve sürdürülebilirliği için;

 • Küçük işletmeler için düşük maliyetli muhasebe çözümleri

 • Faaliyet sonuçlarınızı doğru analiz edebilmeniz için güvenilir muhasebe çözümleri

 • Alacaklarınızın ve borçlarınızın doğru ödenebilmesi için cari muhasebe çözümleri

 • Şirket paydaşlarına hesap verebilen şeffaf muhasebe çözümleri

 • Doğru belge, doğru kayıt, doğru beyan ve doğru vergi hesaplamak için genel muhasebe çözümleri

Muhasebe; zamanında ve usule uygun bilgi üretemedikçe ticari işletmeniz için bir yükten ibaret kalacaktır.

Kârlı ticari gelecek için doğru muhasebe yöntemleri…

Denetim Hizmetleri

0.216.310 43 00

malidenge@outlook.com

Karar vermenize ve plan yapmanıza esas olan mali tablolarınız ne kadar gerçeği yansıtıyor?

Mali tablolarınız üzerinde kârlı gözüken işletmeniz gerçekte zarar ediyor olabilir mi?

Ödemeniz gereken vergilerin kat kat üstünde vergi ödüyor olabilir misiniz?

 • Vergi ve Yasal Yükümlülüklere Uygunluk Denetimi

 • Hile ve Yolsuzluk Denetimi

 • İç Denetim Sistemi Kurulması

 • Özel Amaçlı Denetimler

Şüphelerinizden kurtulmak sizin elinizde!!

Danışmanlık

0.216.310 43 00

malidenge@outlook.com

Duymak istedikleriniz için değil , gerçeği görebilmeniz için  mali konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Vergi mevzuatı konularında danışmanlık,

 • Ticari mevzuat konularında danışmanlık,

 • İş ve Sosyal Güvenlik konularında danışmanlık,

 • Vergi İhtilafları Konusunda Danışmanlık,

 • Mali Hakemlik,

 • Finansal konularda danışmanlık,

İşini büyütmek isteyen ve sorumluluklarının farkında olan girişimcilerimizin zamanının çoğunu vergi mevzuatı, ticari mevzuat, iş kanunu, sosyal güvenlik mevzuatı gibi konularla geçirmemesi gerektiğinin farkındayız,

Siz işinize ve kârlılığınıza odaklanabilesiniz diye biz varız.

Kdv İade İşlemleri

0.216.310 43 00

malidengedenetim@hotmail.com

Kdv iadesi alma hakkınız var ise bu imkânınızı değerlendirmeniz firmanızın finansal durumuna ciddi katkılar sağlayacaktır.

 • Mal ve Hizmet ihracatı nedeniyle oluşan Kdv İade işlemleri

 • İndirimli orana tabi teslimler nedeniyle oluşan Kdv İade İşlemleri

 • İhraç kayıtlı yurt içi teslimlerden doğan Kdv iade işlemleri

 • Tevkifatlı teslimler nedeniyle doğan Kdv iade alacakları

Bilançonuz da devreden Kdv tutarı her geçen sene artıyor mu?

Cevabınız “evet” ise  büyük ihtimalle “Kdv iadesi” almak imkanınız varken bu avantajı kullanmıyorsunuz demektir.

Mali Hakemlik Hizmetleri

Ticari alacak veya ticari borçlar konusunda yaşanan uyuşmazlıklarda taraflar  arasında uyuşmazlığa sebep olan konu ile sınırlı olmak üzere resmi defter, belge ve kayıtları inceleyerek borçlu ve alacaklı taraflar arasında Mali Hakemlik hizmeti.

Uyuşmazlık genelde aşağıdaki sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Alacaklı taraf açısından uyuşmazlık nedenleri
 • Düzenlenen faturaların borçlu tarafca kayıtlara alınmamış olması

 • Borçlu tarafça anlaşma dahilinde olmayan vade farkı faturası, fiyat-miktar iade farkı vb fatura düzenlenmesi ve alacaklı tarafın faturayı aynen iadesinin dikkate alınmaması.

 • Yapılmayan ödemelerin borçlu taraf kaydında ödenmiş gibi gösterilmesi.

 • Dövizli  tutarlar için Kur Değerlerinde uyuşmazlık

Borçlu taraf açısından uyuşmazlık nedenleri

 • Yapılan ödemelerin alacaklı tarafça kayıtlara alınmamış olması

 • Düzenlenen vade farkı faturası, fiyat-miktar iade farkı vb faturaların alacaklı tarafça kayıtlara alınmamış olması

 • Alınmayan mal veya hizmet için alacaklı tarafça düzenlenen faturanın iadesini kabul etmeyerek kayıtlarında düzeltme yapmaması.

 • Dövizli  tutarlar için Kur Değerlerinde uyuşmazlık

Müşterinizle veya tedarikçinizle  olan ticari ilişkinizi bozmadan aranızdaki uyuşmazlığın bağımsız bir mali hakem tarafından çözümlenmesi sizce daha pratik bir çözüm olmaz mı?

News Scroll

 • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
 • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
 • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?