TİCARET SİCİL E-RANDEVU SİSTEMİNDE YENİ ŞİRKET KURULUŞU NASIL YAPILIYOR

10.03.2018 tarih 30356 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7099 Sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile şirket kuruluş işlemlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Kısaca bahsetmek gerekirse;

 • Limited Şirket kuruluşlarında, şirket sözleşmesinin kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şartı getirilmiştir. Anonim Şirketler kuruluş aşamasında böyle bir zorunluluk bulunmamakla beraber dilerler ise ana sözleşme onaylarını Noter yerine Ticaret Sicil Müdürlüğünde yerine getirebilirler.
 • Anonim ve Limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onaylarının Noterler tarafından değil, Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
 • Limited Şirketler için, nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırılmıştır.

 

Yeni uygulamanın nasıl işlediğini; kuruluşunu yeni sistemde yaptığımız ve tescili tamamlanmış olan Limited Şirket’in kuruluş sürecinden yola çıkarak ve kolay anlaşılması açısından mevzuat bilgilerine girmeden sadece uygulama aşamalarını aşağıda anlatmaya çalıştık.

 

 1. Aşama ; Mersis

 

Kuruluşu yapılacak firma ile ilgili gerekli bütün bilgilerin Mersis sistemi üzerinden girişi yapılarak elektronik ortamda onaya gönderilmesi kısmında bir değişiklik olmadığını, sadece işçi çalıştıracak şirketler için Sgk işyeri tescilinin otomatik olarak yapılabilmesi adına gerekli bilgilerin girileceği bir bölüm açıldığını belirtelim.

Bu bölüme girilecek bilgiler, Kuruluş Bildirim Formunda yer alan “işyeri ile ilgili bilgiler” tablosunda istenen bilgilerle aynı.

 

 1. Aşama ; E-randevu sistemi başvurusu ;

 

Yeni gelen uygulama ile ilgili değişiklik tam olarak bu aşamada başlıyor.

Uygulama şu şekilde gerçekleşmektedir.

Mersis üzerinde onaya gönderip “Mersis Talep No” aldığınız kuruluş işlemi için şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki Ticaret Odasının e-randevu menüsünden, İstanbul Ticaret Odasına başvuracaklar için http://randevu.ito.org.tr  adresinden giriş yapılıp randevu alınması gerekiyor.

e-randevu ekranında ilk olarak kuruluşu yapılacak şirket yetkilisinin TC Kimlik Numarası ve Adı, Soyadı bilgilerinin girileceği  form gelmektedir. Gerekli bilgileri yazıp “Doğrula” butonunu tıkladığınızda karşınıza “Randevu Kayıt” ekranı açılacaktır.

“Randevu Kayıt” ekranında Mersis talep no ve kurulacak şirketin bilgileri, randevu türü gibi bilgileri girmelisiniz. Randevu türü yeni kurulacak şirketler için “Kuruluş beyanı” olarak seçilecektir.

Yine aynı ekranda randevu alabileceğiniz hizmet birimleri yer almaktadır.  Randevu alacağınız hizmet birimini seçtikten sonra bir alttaki butonda yer alan “Randevu Tarihi” kısmından boş olan bir randevu tarihini, ardından da randevu saatinizi seçebiliyorsunuz.

Cep telefonunuza gelen doğrulama kodu ile onaylayıp “Randevu Kayıt” formunu tamamlamış oluyorsunuz.

Randevu tarihleri ve randevu saatleri seçtiğiniz hizmet birimine göre değişmektedir.  Örneğin, İstanbul da kurulacak bir Limited Şirket için 05.04.2018 tarihinde yaptığımız randevu başvurusunda, en erken randevu tarihini Eminönü Hizmet biriminde 12.04.2018 olarak alabildik.  Diğer hizmet birimleri 12.04.2018 tarihi dahil olmak üzere doluydu.

Randevu tarihinden bir gün önce e-randevu sistemi üzerinden yaptığınız başvuruya istinaden cep telefonunuza

“Kuruluş işleminiz için 12300AS Talep No’lu MERSIS başvurunuz incelenerek onaylanmış olup, gerekli evraklar ile beraber randevu saatinden 15 dakika önce birimimizde hazır olunuz” mesajı gelmektedir.

 

 1. Aşama ; E-randevu  ile gittiğiniz Sicil Müdürlüğünde imza beyanı ve tescil İşlemi nasıl işliyor

 

Randevu saatinden 15 dakika önce Sicil Müdürlüğünün Hizmet biriminde hazır bulundunuz.

Bu aşamadan sonra işlemler şu şekilde gelişiyor.

Mersis üzerinden başvurduğunuz kurulacak şirketin ana sözleşmesi, cep telefonunuza gelen mesajda da belirtildiği gibi incelemesi bitmiş ve herhangi bir eksiği kalmamış oluyor. Dolayısı ile ilgili sicil memuru sizden Mersis Talep Numaranızı alarak, ödenecek tutar için tahakkuk fişini düzenliyor, ana sözleşmenizi yazdırıp şirket ortaklarının kimlik kontrollerini yaparak imzalatıyor.

Tescil ücretini Ticaret Sicil Müdürlüğündeki vezneye ödemenizi müteakip, şirket sözleşmesinin imzalı ve onaylı bir suretini size teslim ediyor. Bu aşamadan sonra şirket ortaklarının Ticaret Sicil Müdürlüğünde işlemi bitmiş oluyor.

Tescil işleminin yapıldığını gösterir Ticaret Sicil Tasdiknamesini ise yaklaşık bir saat içerisinde başvurduğunuz birimden alabiliyorsunuz.

İmza Sirkülerini yine eskiden olduğu gibi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve ekindeki onaylı ana sözleşme ile Noterden yaptırmanız gerekiyor.

 

 1. Aşama ; Açılış esnasında Resmi Defterleri Sicil Müdürlüğü onaylıyor

 

Şirketin kullanacağı resmi defterleri, randevu saatinde işleminiz bittikten yaklaşık bir saat sonra aynı hizmet biriminden onaylanmış olarak teslim alıyorsunuz.

Kaç sayfa yevmiye defterine, defteri kebire, envanter defterine ihtiyacınız olduğu sorulmuyor.  Bize teslim edilen defterlerin sayfa sayıları şu şekilde idi.

Yevmiye defteri – 100 sayfa A4

Defteri Kebir – 100 sayfa A4

Envanter Defteri – 20 sayfa A4

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri – 79 sayfa kapaklı defter formatında

Pay Defteri – 79 sayfa kapaklı defter formatında

Müdürler Kurulu Karar Defteri – 79 sayfa – kapaklı defter formatında

Defterlerin şekil olarak noterde onaylanmış defterlerden herhangi bir farkı yok.  Kapak sayfaları, onay numaraları, sayfa numaraları ve her sayfada Sicil Müdürlüğünün ıslak mührü yer almakta.

Defter onay ücreti olarak 140,00 TL tescil öncesinde yaptığınız ödeme ile birlikte zaten tahsil edilmiş olduğu için ek olarak herhangi bir ödeme yapmanıza gerek kalmıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var.

Birincisi; Limited Şirket için Müdürler Kurulu Karar Defterinin onaylatılmasının isteğe bağlı olmasına rağmen Sicil Müdürlüğünce onaylanmış olması.

“Müdürler Kurulu Karar Defteri” her yıl kapanış ve açılış onayına tabi olduğu ve tutulması zorunlu bir defter olmadığı, Müdürlerin alacağı kararların da Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine yazılabilme imkânı olduğu için eski uygulamada onaylatılması tercih edilen bir defter değildi.

Ticaret Sicil Müdürlüğünce onaylanmış olan “Müdürler Kurulu Karar Defteri” şayet ilerde kullanılmayacak ise yıl sonunda Noterde sadece kapanış onayı yaptırılarak sonlandırılmalıdır. Aksi halde her sene kapanış ve açılış onayı yaptırılmasına, unutulması halinde de 2018 yılı için 6.190,00 TL idari para cezası ile muhatap olunmasına neden olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken ikinci husus;

Sicil Müdürlüğünce onaylanan Yevmiye, Kebir ve Envanter defterinin sayfa sayılarının az olması nedeniyle yıl içerisinde yevmiye kayıtlarının onaylı defter sayfa sayısını aşıp aşmadığının kontrol edilmesi ve gerekiyor ise Noterde ek defter onaylatılması gerektiğidir.

 

Kuruluşta Ticaret Sicil için ne kadar bir para gerekiyor.  

 

Bu sorunun cevabını, tescili 12.04.2018 tarihinde tamamlanmış tek ortaklı, tek imza yetkili ve yüz bin Türk Lirası sermayeli Limited Şirket için Ticaret Sicil Müdürlüğü Veznesine 850,75 TL yatırıldığını söyleyerek kısmen cevap verebiliriz.

Bu tutarın detayları aşağıda yer almaktadır.

Rekabet Kurumu Payı   :   40,00 TL

Tescil ve İlan                 : 344,75 TL

Sicil Gazete Bedeli         :    6,00 TL

İlan Giderleri                  :  10,00 TL

Kuruluş Tasdik Ücreti    :  50,00 TL

Kaydiye 2018                 : 220,00 TL

Gazete 2018                   :   40,00 TL

Açılış Defter Tasdik        : 140,00 TL

Ticaret Sicil Müdürlüğü veznesine ödenecek tutarın şirket türü, ortak sayısı, imza yetkilisi sayısı, sermaye tutarına göre değişiklik göstereceği dikkate alınmalıdır.

malidenge a.ş. /abk / 04-2018

 

2018-10-10T07:13:28+00:00

News Scroll

 • İşçi Çalıştıran İşverenler İçin Kısa Hatırlatmalar
 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatınız Var mı?
 • İşletmenize ait boş fatura ciltlerini kaybetmenin tehlikeleri
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Ne Demektir
 • Mazeretsiz İşe Gelmeyen İşçiye Ücret Ödenir mi?